Sterke bestuurders zijn kwetsbaar

Veel bestuurders worstelen met burgerparticipatie. Ze willen inwoners graag goed bij hun planontwikkeling betrekken en doen daarvoor hun best. Vaak lukt dat echter niet. Het gevolg: boze inwoners die zich onvoldoende gerespecteerd en niet serieus genomen voelen. Dat is heel jammer en bovendien volstrekt…

Lees verder →

Kerntakendiscussie

Een kerntakendiscussie kan bijdragen aan meer eenheid, maar alleen wanneer ze ontwikkeld wordt in overleg met de stakeholders. Veranderende omgeving Een veel voorkomende reden voor een kerntakendiscussie is een veranderde of veranderende omgeving van de organisatie. De inwoners/huurders/klanten zijn bijvoorbeeld veel…

Lees verder →