De bureaucratie is te verslaan

Niet alleen veel burgers ergeren zich aan de bureaucratie,

met haar lange wachttijden, onduidelijke antwoorden,

ondoelmatigheid en van-kastje-naar-de-muur.

Ook veel mensen die binnen de overheid werken, doen dat.

Ze storen zich aan lange doorlooptijden, gebrek aan

medewerking, onnodig lange vergaderingen en ingewikkelde

procedures.

Bureaucratie niet onvermijdelijk

Veel mensen denken dat deze bureaucratische

onhebbelijkheden onvermijdelijk zijn.

In het boek “Weg met de bureaucratie – Lang leve de

overheid” toon ik aan dat dit niet zo is.

Bureaucratie weg ermee!

Om de bureaucratische narigheid aan te pakken hebben we wel

de enthousiaste inzet nodig van zoveel mogelijk medewerkers,

bestuurders, journalisten en gewone mensen zoals u en ik.

Ik zet uiteen wat wij kunnen doen om

overheidsorganisatie ingrijpend te verbeteren.

Stroperigheid, lange doorlooptijden, gebrek aan afstemming,

ondoelmatigheid en zo voort. Al die dingen waar burgers en

zeker ambtelijke medewerkers zich bij tijd en wijlen flink aan

ergeren en die de ambtenarij een beroerd imago bezorgen.

Ze zijn fors terug te dringen, als we maar willen.