Strategische visie

Het is extern en intern moeilijk succesvol te communiceren zonder heldere

strategische visie. Om mensen te overtuigen en vertrouwen te krijgen,

moet je de hoofdlijnen van jouw boodschap kernachtig en krachtig kunnen

samenvatten.

Strategische visie

Daarom help ik organisaties strategische visie te ontwikkelen, bij voorkeur

met nauwe betrokkenheid van de belangrijkste relaties en medewerkers.

Ook kerntakendiscussies behoren hiertoe.

Omdat papier geduldig is, help ik ook de visie te implementeren, wat

vaak aanzienlijk moeilijker is dan het ontwikkelen ervan.

Strategische visie

Visieontwikkeling is het interessantst wanneer er fikse meningsverschillen

bestaan. Dan is het zaak die goed, open en eerlijk uit te praten. Hoe dat moet,

verschilt erg met de mensen die aan de discussie meedoen en het onderwerp.

Soms zijn creatieve gespreksvormen nodig.

Een kerntakendiscussie is een specifiek voorbeeld van visie-ontwikkeling.