Sterke bestuurders zijn kwetsbaar

Veel bestuurders worstelen met burgerparticipatie.

Ze willen inwoners graag goed bij hun planontwikkeling

betrekken en doen daarvoor hun best. Vaak lukt dat echter niet.

Het gevolg: boze inwoners die zich onvoldoende

gerespecteerd en niet serieus genomen voelen.

Sterke bestuurders zijn kwetsbaar borek

Dat is heel jammer en bovendien volstrekt onnodig, stelt Frank

in het boek “Sterke bestuurders zijn kwetsbaar.” In het boek zet

hij uiteen waar  de overheid voor een goede burgerparticipatie

vooral op moet letten en hoe ze fouten kan voorkómen.

Voor bestuurder, projectleider, manager en adviseurs

Het boek is een must voor iedere ambtenaar en zeker

bestuurder die van de burgerparticipatie een succes wil maken.