Resultaten: training en coaching

Voor het verbeteren van de communicatie en het functioneren

van uw organisatie kunnen training en coaching waardevolle

instrumenten zijn.

Voorbeelden van onze activiteiten op dit vlak:

1. Vraagstuk: de meeste medewerkers hebben

onvoldoende zicht op hun kwaliteiten en

verbeterpunten.

Wij:

 1. Bestuderen hun functioneren in concrete werksituaties en de producten die ze maken.

 2. Bespreken met hen wat wij waarnemen.

 3. Vergelijken hun functioneren met de professionele normen.

 4. Bespreken met hen de achtergronden van hun verbeterpunten.

 5. Maken hen bewuster van waar ze al goed in zijn.

Resultaat: de gecoachten halen het maximale uit zichzelf.

2. Vraagstuk: de meeste gemeenten worstelen meer

dan eens met de burgerparticipatie.

Training en coaching burgerparticipatie leuk en belangrijk

Wij bieden een op de praktijk gebaseerde training

en coaching met daarin de kritische

succesfactoren, met een indringende combinatie

van leren en beleven.

Resultaat: kennisniveau en vaardigheden van de deelnemers

komen op een hoog niveau.

Reacties deelnemers:

-> “Het was volgens mij een heel zinvolle dag!” (mw. Betty de

Boer.)

-> “De maatschappij vraagt om een andere relatie met de

overheid en dat betekent dat de overheid moet veranderen.

Dagen als deze zijn daar uitermate zinvol voor.”  (dhr. Elco van

der Wilt).

-> “Ik vond het een uiterst zinvolle dag. Vooral de rollenspelen,

waarin ieder een andere rol moest spelen dan zijn eigen

gebruikelijke rol, vond ik erg leerzaam.” En over de ambtelijke

medewerkers “Mannen, vrouwen, respect!” (dhr. Geert

Spieker).

3. Vraagstuk: medewerkers moeten winnen aan

analytisch denkvermogen, het vermogen om afstand

te nemen en empathie.

Met training en coaching analytisch denkvermogen verder aanscherpenWij:

1.

Verkennen met hen in groepen tot tien personen grote thema’s: Hoe kan

ik zeker zijn van mijn zaak? Hoe autonoom ben ik in mijn denken? Wat

wil ik nu eigenlijk? Enz.

2.

Maken daarbij dankbaar gebruik van bekende filosofen uit het

verleden: Plato, Sartre, Leibniz, Hegel enz.

Resultaat:

 • De deelnemers scherpen hun analytische vaardigheden aan.

 • Ze verhogen hun empathische vermogens.

 • Ze kunnen meer afstand nemen van hun eigen denken.

 • Ze lopen ook minder snel in hun werk vast.

4. Vraagstuk: vrijwel alle grote organisaties hebben

(ook) zwak schrijvende communicatieadviseurs.

Veel communicatieadviseurs kunnen schrijf training en coaching gebruikenWij:

1.

Zetten als start de meest voorkomende journalistieke  en stilistische fouten uiteen.

2.

Voeren enkele maanden coachend de eindredactie over

nieuws- en persberichten.

Resultaat: de communicatieadviseurs gaan op het maximum

van hun talenten schrijven.

5. Vraagstuk: goede onderzoeker had moeite met

helder en toegankelijk rapporteren.

Training en coaching in helder schrijven Wij:

 1. Inventariseerden zijn tekortkomingen.

 2. Analyseerden samen in een gesprek de persoonlijke achtergronden ervan.

 3. Coachten de medewerker met behulp van een maatwerk-aanpak.

Resultaat: zijn rapportagekwaliteiten kwamen op een prima

niveau.