Naar een nieuwe overheid

Boeken die je helpenNaar een nieuwe overheid. Dat is het centrale thema

van een reeks pakkende boeken waarvan de eerste twee in januari

zijn verschenen. Ikzelf ben ervan de uitgever en van de eerste twee

de auteur. Ik wil erin laten zien welke vernieuwing van de overheid

nodig en mogelijk is, gebruik makend van in enkele

decennia opgedane kennis en ervaringen.

 

 

Naar een nieuwe overheid: burgerparticipatie

Naar een nieuwe overheid: Burgerparticipatie

Het eerste boek heeft als titel “Sterke bestuurders zijn kwetsbaar –

Alles wat je per se moet weten om van burgerparticipatie een

succes te maken.”

Ik zet daarin op een rij wat de inwoners van de overheid

verwachten wanneer zij nieuwe plannen ontwikkelt. En op

welke punten die overheid daarvan afwijkt, hoe dat komt en

hoe ze dat kan oplossen.

 

 

Naar een nieuwe overheid: strijd tegen de bureaucratie

Het tweede boek is de weerslag van meer dan twintig jaar van

binnenuit strijd tegen stroperigheid, onduidelijkheid, trage

besluitvorming en andere bureaucratische onhebbelijkheden:

“Weg met de bureaucratie – Lang leve de overheid!”

Naar een nieuwe overheid: strijd tegen de bureaucratie

Mij is gebleken dat die bureaucratie (in de negatieve betekenis van

het woord) helemaal niet zo onvermijdelijk is als we meestal

denken. Maar je moet wel weten hoe je haar moet aanpakken.

Dat doe je meestal met vallen en opstaan. In het boek laat ik zien

wat mij een succesvolle manier is gebleken.

Mijn stelling is dat de enige succesvolle strategie is om coalities te

sluiten met de collega’s die zich aan dezelfde dingen ergeren,

om er samen met overtuiging tegenaan te gaan.

De strijd begint met het overwinnen van bureaucratisch denken in

onszelf.