Implementatie = communicatie!

Zonder een effectieve implementatie zijn goede voornemens,

visies en prachtige plannen weinig zinvol.

Implementatie = communicatie

Bij het implementeren is de communicatie meestal

doorslaggevend. De implementatie is namelijk afhankelijk van:

  • – hoe helder en operationeel de visie of het plan is geformuleerd

  • – hoe bekend het plan is bij de mensen die het moeten uitvoeren

  • – in welke mate de medewerkers duidelijk hebben kunnen maken welke problemen ze bij de implementatie zien

  • – in welke mate er serieus met hen gepraat is

  • – in welke mate duidelijk is dat (implementatie)afspraak afspraak is.

Op al deze vlakken kan Frank u helpen uw plan succesvol te

implementeren. Met advies. En door goede teksten te schrijven

en goed overleg tot stand te brengen. En al het andere te

doen wat voor een goede communicatie nodig is.