Cursus filosofie

Strategische visies van overheidsinstellingen en nonprofit-

organisaties hadden vroeger een religieus of ideologisch

fundament. Die rol zijn het christendom, het socialisme, de sociaal-

democratie en het liberalisme grotendeels kwijt.

Gevolg

Het gevolg: een gebrek aan overtuigingskracht van visies.

We kunnen dit maar op één manier oplossen: door dieper te

graven, naar onze filosofische uitgangspunten.

Een goede cursus filosofie kan daarbij heel goed helpen.

Filosofie:

  1. Kan onder ons denken een nieuw fundament leggen.

  2. Scherpt onze analytische vaardigheden.

  3. Help ons mensen die anders denken dan wij, beter te begrijpen.

  4. Maakt ons bewuster van de onzekerheid van onze kennis.

  5. Geeft ons een scherper beeld van onze positie in de wereld.

  6. Maakt ons bewuster van de rol van de overheid in de samenleving.

  7. Helpt ons vragen over solidariteit van mensen te beantwoorden.

Cursus filosofie

Vanwege het grote belang van filosofie geven wij,

Geene Strategie en Communicatie, cursussen filosofie specifiek

voor bestuurders, managers en andere medewerkers van non-

profit-organisaties.