Crisiscommunicatie

Wanneer er bij een crisis kritiek komt op de

verantwoordelijken, is dat meestal op de crisiscommunicatie.

In de communicatie ligt dan ook het grootste afbreukrisico van

de bestuurders.

Daarom help ik organisaties de tekortkomingen in de

voorbereiding op crisiscomunicatie op te sporen. Hebben ze

alle informatie bij de hand die ze bij een crisis nodig hebben?

Zijn de medewerkers voldoende getraind? Zijn de procedures

helder? En zo voort.

Wonderen in voorbereiding crisiscommunicatie

De meeste mensen kunnen zich een crisissituatie niet echt

goed voorstellen. Daardoor bereiden ze zich er onvoldoende

op voor. Een kritisch oog van buiten kan dan wonderen doen.