Communicatie opvang asielzoekers

Frank ondersteunt meerdere gemeenten bij de communicatie

over de opvang asielzoekers.

Hij adviseert over de aanpak ervan, schrijft teksten, helpt

bijeenkomsten organiseren en zit bijeenkomsten voor.

Gemeenten doen hun best

Gemeenten doen enorm hun best om zo goed mogelijk over de

opvang te communiceren, maar gemakkelijk is het meestal

niet. Veel mensen voelen zich al snel bedreigd en de emoties

lopen al snel hoog op.

En dan zijn er nog de racisten die hun kans schoon zien.

Ze vormen een klein percentage van de bevolking, maar in

aantallen kunnen het er toch veel zijn.

Opvang asielzoekers

Het is daarom de kunst om een open, eerlijke communicatie tot

stand te brengen zonder kwaadwilligen de kans te geven de

communicatie te verstoren. Dat vergt een goed doordachte

strategie en een zeer zorgvuldige uitvoering.