Communicatie-advies

Bij vragen om communicatieadvies probeer ik in korte

gesprekken met de meest betrokken bestuurders en

medewerkers tot de kern van de zaak door te dringen.

Snel, scherp, helder en doelmatig.

Het meest uitdagend zijn de moeilijke situaties, waarvan u zich

afvraagt hoe u daar zonder kleerscheuren uit komt.

Hoe groot een communicatieprobleem ook is, het is bijna altijd

op te lossen.

De lastigste situaties, het mooiste communicatieadvies

Hoe lastiger de klus, hoe mooier de uitdaging

Van buiten naar binnen blijven kijken

Een goed communicatieadviseur wisselt nauwe betrokkenheid

in hoog tempo af met kritische afstand. Dat is de enige manier

om te helpen van buiten naar binnen te kijken.

Dat kan alleen wanneer de communicatieadviseur zich

niet met projectleiders, bestuurders, managers en

beleidsadviseurs identificeert.

Hij voelt zich betrokken, maar moet ook afstand kunnen

nemen. Dat is vooral een karaktereigenschap, nog meer dan

een aangeleerde vaardigheid.