Coaching en training

Voor het verbeteren van de communicatie en het functioneren van uw organisatie kunnen coaching en training waardevolle instrumenten zijn.

Voorbeelden van onze activiteiten op dit vlak:

 

1. Vraagstuk: de meeste medewerkers hebben onvoldoende zicht op hun kwaliteiten en verbeterpunten.

Wij:

 1. Bestuderen hun functioneren in concrete werksituaties en de producten die ze maken.
 2. Bespreken met hen wat wij waarnemen.
 3. Vergelijken hun functioneren met de professionele normen.
 4. Bespreken met hen de achtergronden van hun verbeterpunten.
 5. Maken hen bewuster van waar ze al goed in zijn.

Resultaat: de gecoachten halen het maximale uit zichzelf.

 

2. Vraagstuk: de meeste gemeenten worstelen meer dan eens met de burgerparticipatie.

Training en coaching burgerparticipatie leuk en belangrijk

Wij bieden een op de praktijk gebaseerde training en coaching met daarin de kritische succesfactoren, met een indringende combinatie van leren en beleven.

Resultaat: kennisniveau en vaardigheden van de deelnemers komen op een hoog niveau.

Reacties deelnemers:

 • “Het was volgens mij een heel zinvolle dag!” (mw. Betty de Boer.)

 • “De maatschappij vraagt om een andere relatie met de overheid en dat betekent dat de overheid moet veranderen. Dagen als deze zijn daar uitermate zinvol voor.”  (dhr. Elco van der Wilt).

 • “Ik vond het een uiterst zinvolle dag. Vooral de rollenspelen, waarin ieder een andere rol moest spelen dan zijn eigen gebruikelijke rol, vond ik erg leerzaam.” En over de ambtelijke medewerkers “Mannen, vrouwen, respect!” (dhr. Geert Spieker).

 

3. Vraagstuk: medewerkers moeten winnen aan analytisch denkvermogen, het vermogen om afstand te nemen en empathie.

Met training en coaching analytisch denkvermogen verder aanscherpenWij:

 1. Verkennen met hen in groepen tot tien personen grote thema’s: Hoe kan ik zeker zijn van mijn zaak? Hoe autonoom ben ik in mijn denken? Wat wil ik nu eigenlijk? Enz.

 2. Maken daarbij dankbaar gebruik van bekende filosofen uit het verleden: Plato, Sartre, Leibniz, Hegel enz.

Resultaat:

 1. De deelnemers scherpen hun analytische vaardigheden aan.

 2. Ze verhogen hun empathische vermogens.

 3. Ze kunnen meer afstand nemen van hun eigen denken.

 4. Ze lopen ook minder snel in hun werk vast.

 

4. Vraagstuk: vrijwel alle grote organisaties hebben (ook) zwak schrijvende communicatieadviseurs.

Veel communicatieadviseurs kunnen schrijf training en coaching gebruikenWij:

 1. Zetten als start de meest voorkomende journalistieke en stilistische fouten uiteen.

 2. Voeren enkele maanden coachend de eindredactie over nieuws- en persberichten.

Resultaat: de communicatieadviseurs gaan op het maximum van hun talenten schrijven.

 

5. Vraagstuk: goede onderzoeker had moeite met helder en toegankelijk rapporteren.

Training en coaching in helder schrijven Wij:

 1. Inventariseerden zijn tekortkomingen.

 2. Analyseerden samen in een gesprek de persoonlijke achtergronden ervan.

 3. Coachten de medewerker met behulp van een maatwerk-aanpak.

Resultaat: zijn rapportagekwaliteiten kwamen op een prima niveau.