De bureaucratie is te verslaan

Niet alleen veel burgers ergeren zich aan de bureaucratie, met haar lange wachttijden, onduidelijke antwoorden, ondoelmatigheid en van-kastje-naar-de-muur. Ook veel mensen die binnen de overheid werken, doen dat. Ze storen zich aan lange doorlooptijden, gebrek aan medewerking, onnodig lange vergaderingen en ingewikkelde procedures. Bureaucratie niet…

Lees verder →

Sterke bestuurders zijn kwetsbaar

Veel bestuurders worstelen met burgerparticipatie. Ze willen inwoners graag goed bij hun planontwikkeling betrekken en doen daarvoor hun best. Vaak lukt dat echter niet. Het gevolg: boze inwoners die zich onvoldoende gerespecteerd en niet serieus genomen voelen. Dat is heel jammer en bovendien volstrekt…

Lees verder →

Redactie

Bijna alle communicatie krijgt uiteindelijk (mede) vorm in teksten. Daarom zijn de kwaliteit van teksten en de redactie ervan van zo’n groot belang. Je communicatiestrategie kan nog zo goed zijn, als de teksten niet deugen, heb je er weinig aan….

Lees verder →

Kerntakendiscussie

Een kerntakendiscussie kan bijdragen aan meer eenheid, maar alleen wanneer ze ontwikkeld wordt in overleg met de stakeholders. Veranderende omgeving Een veel voorkomende reden voor een kerntakendiscussie is een veranderde of veranderende omgeving van de organisatie. De inwoners/huurders/klanten zijn bijvoorbeeld veel…

Lees verder →