Het kan: meer eenheid,

draagvlak, enthousiasme

De huidige maatschappelijke en politieke polarisering is helemaal niet nodig. Burgerschap, eenheid, tevredenheid, waardering en enthousiasme zijn wel degelijk mogelijk. Ook als het bijvoorbeeld gaat over milieu en klimaat.

Voorwaarde: een eerlijke, open, goed doordachte communicatie, in een voor iedereen begrijpelijke taal.

“Heren, laat ik het kort houden. Ik heb altijd veel met gemeenten te maken gehad, maar dit is de eerste keer dat ik me serieus genomen voel. Goede avond.” Deelnemer aan door Geene & Teeuw georganiseerde interactieve kerntakendiscussie.