De bureaucratie is te verslaan

Niet alleen veel burgers ergeren zich aan de bureaucratie, met haar lange wachttijden,

onduidelijke antwoorden, ondoelmatigheid en van-kastje-naar-de-muur. Ook veel

mensen die binnen de overheid werken, doen dat. Ze storen zich aan lange doorlooptijden,

gebrek aan medewerking, onnodig lange vergaderingen en ingewikkelde procedures.

 

Bureaucratie niet onvermijdelijk

Veel mensen denken dat deze bureaucratische onhebbelijkheden onvermijdelijk zijn.

In het boek “Weg met de bureaucratie – Lang leve de overheid” toon ik aan dat dit niet zo is.

Bureaucratie weg ermee!

Om de bureaucratische narigheid aan te pakken hebben we wel de enthousiaste inzet

nodig van zoveel mogelijk medewerkers, bestuurders, journalisten en gewone mensen

zoals u en ik. Ik zet uiteen wat wij kunnen doen om overheidsorganisatie

ingrijpend te verbeteren.

Stroperigheid, lange doorlooptijden, gebrek aan afstemming, ondoelmatigheid

en zo voort. Al die dingen waar burgers en zeker ambtelijke medewerkers zich

bij tijd en wijlen flink aan ergeren en die de ambtenarij een beroerd imago bezorgen.

Ze zijn fors terug te dringen, als we maar willen.

Het weg-met-de-bureaucratie-boek is te koop in de winkel van deze website.