Radicaal realisme

Ik ben een fervent aanhanger van het radicaal realisme, net als de

meeste collega’s met wie ik samenwerk. Wij zien in dat je alleen

oprecht idealist kunt zijn wanneer je ook zeer realistisch bent.

Immers, alleen met realisme kun je ambities en idealen maximaal

bereiken.

Omgekeerd is ook de realiteit dat ambities en idealen een enorme

stimulans kunnen zijn om praktische doelen te bereiken.

Aristoteles zei het al: de deugd ligt tussen twee extremen. Radicaal

realisme tussen cynisme en naïviteit.

 

Radicaal realisme in de praktijk

Als radicaal realist ben ik onder meer tegen het veelvuldig gebruik

van woorden als ‘weerstand’ (bij organisatieverandering) en

‘onderbuikgevoelens’. Ze suggereren dat de mensen die het niet

met je eens zijn, irrationeel zijn, maar dat is zelden het geval.

De meeste mensen hebben goede redenen voor hun opvattingen,

ook wanneer ze zich daar niet van bewust zijn. Het is zaak daar

samen open, eerlijk en met respect voor elkaar over te praten.

De realiteit laat zien dat dat de beste resultaten oplevert.