Sterke bestuurders. goede burgerparticipatie

Maak burgerparticipatie een succes!

 8,95

Vooral veel gemeenten worstelen met burgerparticipatie. Ze willen hun inwoners graag goed bij hun planontwikkeling betrekken en doen daarvoor hun best. Vaak lukt dat echter niet. Het gevolg: boze inwoners die zich onvoldoende gerespecteerd en niet serieus genomen voelen.

Dat is heel jammer en bovendien volstrekt onnodig, stelt deskundige burgerparticipatie Frank Geene. Hij zet in dit boek uiteen waar de overheid vooral op moet letten en hoe ze fouten kan voorkómen.

Centraal staan vier vragen:

  • Hoe willen burgers betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe plannen door de overheid?
  • In hoeverre voldoet de overheid aan die verwachtingen? Op welke punten niet?
  • Waardoor doet de overheid het vaak niet goed?
  • Wat moet de overheid doen om het voortaan wèl goed te doen?

 

Bestuurders

De keuzes van de bestuurders blijken met afstand het meest bepalend te zijn voor de kwaliteit van de burgerparticipatie.

De antwoorden op de vier vragen leiden tot een nieuwe visie op de overheid en tot een nieuwe relatie burger – overheid, waarbij de burger soms deel wordt van de overheid.

'Sterker bestuurders zijn kwetsbaar' is hèt boek voor iedereen die van burgerparticipatie een succes wil maken.

Uitverkocht

SKU: 9789082474602 Tag: