Kerntakendiscussie

Een kerntakendiscussie kan sterk bijdragen aan meer eenheid, maar

alleen wanneer je ze ontwikkelt in overleg met je stakeholders.

Veel organisaties zien ook een andere reden voor een kerntakendiscussie.

 

Veranderende omgeving

Hun omgeving is namelijk wezenlijk veranderd. Zo is de gemiddelde

Nederlander veel zelfstandiger en mondiger dan veertig jaar

geleden, waardoor hij (nog) beter dan voorheen zelf zijn keuzes kan

maken. Hij/zij beschikt daarvoor ook over veel meer kennis dan ooit

tevoren.

 

Interactief

Samen met financieel specialist Arie Teeuw heb ik voor

kerntakendiscussies een zeer interactieve aanpak ontwikkeld.

“Inspraak, maar dan van pittig soort,” noemde Dagblad De

Limburger hem.

 

Representatief?

Deelnemers aan burgerparticipatie zijn bijna nooit representatief,

maar dat hoeft ook niet, ook niet bij een kerntakendiscussie. Het

gaat namelijk in de eerste plaats om de argumenten, waarmee we

een strategische visie kunnen bouwen. Voorkeuren van insprekers

worden pas interessant wanneer ze zeer breed gedragen worden.

Gelukkig komen er veel breed gedragen voorkeuren uit een

kerntakendiscussie.allerlei mensen

Uiteraard is het altijd mogelijk om aanvullend bijvoorbeeld een

enquête te houden.

Het staat iedereen vrij om zich al of niet actief als staatsburger en

inwoner te manifesteren. Wie dat niet doet, heeft daartoe alle recht,

maar verliest natuurlijk wel aan invloed. Dat is ieders eigen keuze

Meer hierover vindt u op de website interactieve kerntakendiscussie.