Implementatie = communicatie!

Zonder een effectieve implementatie zijn goede voornemens, visies en prachtige plannen

weinig zinvol.

 

Implementatie = communicatie

En bij het implementeren is de communicatie meestal doorslaggevend. Ze is namelijk afhankelijk van:

  • hoe helder en operationeel uw visie of plan is geformuleerd
  • hoe bekend het plan is bij de mensen die het moeten uitvoeren
  • in welke mate de medewerkers duidelijk hebben kunnen maken welke
  • problemen ze bij de implementatie zien
  • in welke mate er serieus met hen gepraat is
  • in welke mate duidelijk is dat (implementatie)afspraak afspraak is.

Op al deze vlakken kan ik u helpen uw plan succesvol te implementeren. Door goede

teksten te schrijven. Goed overleg tot stand te brengen. En al het andere te doen

wat voor een goede communicatie nodig is.