Communicatie opvang asielzoekers

Ik ondersteun op dit moment meerdere gemeenten bij de communicatie over de opvang asielzoekers. Ik adviseer over de aanpak ervan, schrijf teksten, help bijeenkomsten organiseren en zit bijeenkomsten voor.

Gemeenten doen enorm hun best om zo goed mogelijk over de opvang te communiceren, maar gemakkelijk is het meestal niet. Veel mensen voelen zich al snel bedreigd en de emoties lopen al snel hoog op.

En dan zijn er nog de racisten die hun kans schoon zien. Ze vormen een klein percentage van de bevolking, maar in aantallen kunnen het er toch veel zijn.

protest tegen opvang asielzoekers

Opvang asielzoekers

Het is daarom de kunst om een open, eerlijke communicatie tot stand te brengen zonder kwaadwilligen de kans te geven de communicatie te verstoren. Dat vergt een goed doordachte strategie en een zeer zorgvuldige uitvoering.

(Juni 2016)