Communicatie-advies

Bij vragen om communicatieadvies probeer ik in korte gesprekken met de meest betrokken bestuurders en medewerkers tot de kern van de zaak door te dringen. Snel, scherp, helder en doelmatig.

Het meest uitdagend zijn de moeilijke situaties, waarvan u zich afvraagt hoe u daar zonder kleerscheuren uit komt. Hoe groot een communicatieprobleem ook is, het is bijna altijd op te lossen.

 

Van buiten naar binnen blijven kijken

Dè grote fout van te veel communicatieadviseurs is dat zij beleids- en planontwikkeling op de voet volgen.

Als het effe kan nemen ze deel aan zo veel mogelijk projectgroep- en andere vergaderingen.

Dit kost erg veel uren en dus geld, maar nog belangrijker: de communicatieadviseur wordt hierdoor ‘one of the guys’ en verliest het perspectief van de buitenwereld en daardoor zijn meerwaarde.

De enige goede betrokkenheid van een communicatieadviseur is de sleutelfiguren (projectleider, beleidsadviseur, bestuurder, manager) op de goede momenten kritisch ondervragen.

Hoofddoel communicatieadvies

Het belangrijkste hoofddoel is samen de communicatief zwakke plekken te ontdekken en te bedenken hoe daarmee om te gaan. Dat is niet altijd gemakkelijk, want beleidsmakers en zeker bestuurders peppen zichzelf en anderen graag met een positief verhaal op. Zo’n verhaal kan ook heel belangrijk zijn, maar mag in de voorbespreking van de communicatie niet overheersen. Het is dan juist zaak de denkbare negatieve reacties van de buitenwereld te voorzien, om daar zo goed mogelijk op te anticiperen.