Burger-participatie

Veel overheden, zeker gemeenten, worstelen met burgerparticipatie. Ze willen inwoners

graag goed bij hun planontwikkeling betrekken en doen daarvoor hun best. Vaak lukt dat echter niet.

Het gevolg: boze inwoners die zich onvoldoende gerespecteerd en serieus genomen voelen.

Onnodig boze inwoners…dat is erg jammer en volstrekt onnodig.

 

Burgerparticipatie hulp

Ik help overheden hun inwoners zo goed mogelijk bij de ontwikkeling van beleid te betrekken.

Ik geef daarvoor masterclasses, evalueer participatietrajecten, adviseer bij de ontwikkeling van

participatieprocedures en organiseer of begeleid participatie, onder meer als voorzitter van bijeenkomsten.

Boek Burger-participatie

Mijn belangrijkste kennis op het gebied van participatie heb ik samengevat in het boekje

“Sterke bestuurders zijn kwetsbaar. – Alles wat je moet weten om van burgerparticipatie een succes te maken.”

Het is via deze website te koop.

Burgerparticipatie: I love burgers