Burgerparticipatie

Veel overheden, zeker gemeentes, worstelen met burger participatie. Ze willen inwoners graag goed bij hun planontwikkeling betrekken en doen daarvoor hun best. Vaak lukt dat echter niet. Het gevolg: boze inwoners die zich onvoldoende gerespecteerd en serieus genomen voelen. Onnodig…

Lees verder →

Wat voor vlees in de kuip?

Wat voor vlees hebt u in de kuip? Ik zelf ben sinds 2008 directeur en eigenaar van Geene Strategie & Communicatie. Daarvóór was ik: manager bestuurscommunicatie Gemeente Nijmegen (tot 2008), concernmanager communicatie Gemeente Groningen, manager beleidscoördinatie en communicatie Gemeente Hoogeveen, projectleider citymarketing…

Lees verder →